Fraude met faillissementen wordt harder aangepakt

Faillissementen zijn een ernstige zaak. Als een bedrijf failliet gaat heeft dat niet alleen gevolgen voor de eigenaar of eigenaren. Ook de werknemers, klanten en leveranciers merken de gevolgen van een faillissement. Deze kunnen in veel gevallen ook financieel gedupeerd raken door een faillissement van een bedrijf. Sommige bedrijven gaan echter bewust failliet om aan hun financiële verplichtingen te ontkomen. Dit soort geplande faillissementen zijn zeer schadelijk voor de economie en kan er toe leiden dat andere bedrijven er financieel ook slechter voor komen te staan.

De aanpak van frauduleuze faillissementen moet daarom harder worden. Fraudeurs zorgen er tot op heden vaak voor dat hun inboedel verdwijnt zodat de curator een leeg pand aantreft als hij de balans moet opmaken. De bezittingen van de frauduleuze onderneming zijn meestal op slinkse wijze weggeschoven of verkocht aan andere partijen. Daarnaast is daarover geen duidelijke administratie bijgehouden. De curator kan door deze gang van zaken geen inboedel of machines verkopen om aan de schuldeisers tegemoet te komen. Vrijdag 31 januari 2014 heeft de ministerraad besloten dat de mogelijkheden tot strafrechtelijk vervolgen van frauduleuze faillissementen moet worden verruimd. Het wetsvoorstel van minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie is daardoor aangenomen.

Als bedrijven hun administratieplicht niet nakomen kunnen ze doormiddel van een aparte  strafbaarstelling een gevangenisstraf krijgen. Deze staf kan oplopen tot maximaal twee jaar. Ook bewust financieel onverantwoord handelen van ondernemingen wordt strafbaar gesteld wanneer daarmee het voortbestaan van de onderneming in gevaar komt. Ook dit kan worden bestraft met een gevangenisstraf van maximaal twee jaar. Als er ook nog sprake is van persoonlijke verrijking kan de gevangenisstraf oplopen tot maximaal vier jaar.

Reactie van Technisch Werken
Frauduleuze faillissementen moeten keihard worden aangepakt. Dit moet een belangrijk speerpunt worden voor het kabinet. Deze bewuste faillissementen zorgen voor veel financiële schade.  Het kan voor een kettingreactie zorgen bij onderaannemers en hun personeel. Het is jammer dat deze faillissementen nog steeds voorkomen. Sommige websites en documentaires waarschuwen mensen voor malafide ondernemers die er een sport van maken. Desondanks worden tot op de dag van vandaag mensen gedupeerd door ondernemers die het niet nauw nemen met de wet en regelgeving. Het is goed dat de overheid daar wat aan wil doen.