Frans Timmermans presenteert Green deal op woensdag 11 december 2019

Eurocommissaris Frans Timmermans gaat op woensdag 11 december 2019 plannen presenteren waarmee hij in een hoger tempo Europa wil verduurzamen. Volgens Timmermans is de verduurzaming in Europa noodzakelijk. Europa moet groener worden en daarvoor zijn onomkeerbare maatregelen nodig. Bovendien zal er veel geld moeten worden geïnvesteerd om deze vergroening mogelijk te maken. Timmermans heeft aangegeven dat er ongeveer 260 miljard nodig is voor de investering in de verduurzaming. Dat is een kwart van de begroting van de EU.

De plannen zijn in een zogenaamde Green Deal genoteerd. Echter moeten de plannen nog wel worden goedgekeurd door de leiders in Europa. Het is nog onduidelijk of die goedkeuring er gaat komen. Een groot deel van de Europese leiders is wel voorstander van de maatregelen maar vind het tempo waarmee de maatregelen worden doorgevoerd veel te hoog. Het moet mogelijk zijn om in 2050 op een uitstoot van nul uit te komen maar Timmermans wil meer snelheid maken. De Green Deal wordt morgen door de EU-leiders in Brussel tijdens een vergadering besproken. Daarnaast wordt de Green Deal ook in het Europees Parlement en de nationale parlementen besproken.

Timmermans wil dat de CO2 emissie in 2030 met minimaal 50 procent is teruggedrongen. Hij heeft nog liever dat de emissie van CO2 dat jaar met 55 procent is teruggedrongen. Dit is aangegeven in de Green Deal. Dit document is in recordtijd door de nieuwe Europese Commissie opgesteld en bevat een tijdspad met verschillende maatregelen op weg naar deze doelstelling. Zo zou er onder andere een klimaatwet moeten worden ingevoerd met dwingende maatregelen voor alle EU-lidstaten.