FNV Bouw verzoekt kabinet om in 2014 huurwoningen te verduurzamen

De bouwsector probeert langzaam maar zeker de gevolgen van de economische crisis te overwinnen. Toch is deze sector nog lang niet hersteld van de zware economische klappen die in de sector zijn gevallen de afgelopen jaren. Daarom zoekt de bouwsector naar oplossingen die er voor zorgen dat er meer werk in de bouw wordt gecreëerd. Één van deze oplossingen is het isoleren van bestaande woningen. Door bestaande woningen te isoleren krijgen bouwbedrijven meer werk en worden daarnaast ook nog energiekosten bespaard. Het milieu wordt tenslotte door deze duurzame investeringen ook minder sterk vervuild.

Isoleren van woningen
Veel huizeneigenaren hebben het afgelopen jaar investeringen gedaan in hun eigen huis. Daarbij is ook aandacht besteed aan duurzaamheid door het aanbrengen van isolatiemateriaal. De huizeneigenaren brengen vaak zelf isolatie aan of zetten een lokaal bouwbedrijf of zzp’er in. De huurwoningen in Nederland worden door verhuurders zoals woningcorporaties verhuurd en onderhouden. Omdat de verhuurders de energielasten niet betalen heeft het isoleren van huurwoningen de afgelopen tijd weinig aandacht gehad. De huurders brengen zelf meestal geen isolatie aan omdat dat extra kosten met zich meebrengt en daarnaast omdat men kortstondig gebruik maakt van een huurwoning.

Huurwoningen isoleren
In Nederland zijn ongeveer 1,4 miljoen huurwoningen die verduurzaamd kunnen worden. Charley Ramdas, vice-voorzitter FNV Bouw geeft aan dat het kabinet de bouwsector moet stimuleren door aan te dringen op het verduurzamen van huurwoningen. Het verlaagde btw percentage van 6 procent op arbeidskosten moet daarbij gehandhaafd blijven.

Verder zouden gemeentes in Nederland meer moeten investeren in zorgwoningen. Grote zorgcomplexen moeten tegenwoordig steeds vaker noodgedwongen de deuren sluiten. Daarom verplaatst de zorg zich naar zorgwoningen. Deze woningen voldoen echter lang niet altijd aan de eisen die aan een zorgwoning gesteld kunnen worden. Bouwbedrijven kunnen worden ingezet zodat deze woningen omgebouwd kunnen worden naar een woning waar optimaal zorg verleend kan worden. De FNV Bouw heeft een aantal opties genoemd. Het is nu afwachten wat er met deze tips wordt gedaan.

Reactie van Technisch Werken
De bouwsector moet gestimuleerd worden. De vraag blijft op welke manier dat het beste kan gebeuren. Het isoleren van 1,4 miljoen huurwoningen is een zeer grootschalige investering waar een hoop geld voor vrij gemaakt moet worden. De woningcorporaties in Nederland hebben in veel gevallen niet voldoende geld beschikbaar om grote projecten uit te voeren. Het verhogen van de huur is geen optie omdat de meeste huurders al te maken hebben gehad met flinke verhogingen. Voor de overheid is een grote financiële bijdrage een extra druk op de begroting.