Flexibel en korter werken verhogen productiviteit werknemers in 2023

Als werknemers flexibele werktijden hebben en minder dan veertig uur per week werken zijn ze productiever. Doordat werknemers meer vrijheid krijgen worden ze gemotiveerder. Ze kunnen hun werkzaamheden beter laten aansluiten op hun privésituatie. De uren dat een werknemer wel aan de slag gaat zijn daardoor beter afgestemd op de wensen en situatie van de werknemer. Dat betekent in feite maatwerk. Dit maatwerk is voor werknemers prettig omdat ze dan invloed hebben op hun eigen inzetbaarheid maar ook omdat ze merken dat er naar hun wensen geluisterd wordt.

Bovengenoemde bevindingen zijn bekend gemaakt door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) van de Verenigde Naties. Deze organisatie heeft gekeken naar het aantal werkuren en roosters van werknemers. Daarbij is ook gekeken naar de invloed die de roosters en werkuren hebben op de bedrijfsprestaties en de mate waarin er een balans aanwezig is tussen werk en privé. Minder werkuren zijn voor werknemers gunstig voor de privé omstandigheden. Daarnaast kunnen onregelmatige tijden vanuit het werk overigens een negatieve invloed hebben op werknemers. Hierbij kun je denken aan flexibele roosters en ploegendiensten. Ook oproepwerk kan voor onrust zorgen omdat werk en privé dan vaak lastiger op elkaar afgestemd kan worden tenzij een werknemer hiervoor natuurlijk de mogelijkheid krijgt om zelf te beslissen of zelf aan te geven wanneer hij of zij wel of niet aan de slag kan.

Volgens de IAO zijn werknemers productiever als ze zelf kunnen beslissen op welke locatie en op welke manier ze werken. Veel nieuws komt er niet naar voren uit het onderzoek. Veel punten zijn al tientallen jaren bekend. Zo wordt er ook benoemd dat lange werkdagen de productiviteit niet ten goede komen. Daarnaast is ook aangegeven dat het voor bedrijven rendabeler is om werknemers meer keuzevrijheid te geven. Het IAO geeft aan: “Er is een aanzienlijke hoeveelheid bewijs dat beleid om werk en het privéleven te combineren, belangrijke voordelen oplevert voor ondernemingen”.