Metaalpensioenfonds PMT gaat begin 2023 de pensioenen verhogen

Vanaf begin 2023 gaat metaalfonds PMT de pensioenen verhogen met 4,2 procent. Dat betekent dat de ongeveer 240.000 gepensioneerde medewerkers die bij dit pensioenfonds zijn aangesloten meer inkomsten krijgen. Het metaalpensioenfonds is niet het eerste pensioenfonds dat besloten heeft om de pensioenen te verhogen. Kort geleden heeft namelijk ook het zorgfonds PFZW hert besluit genomen om de pensioenuitkeringen te verhogen. Het PFWZ gaat de pensioenuitkeringen verhogen vanaf januari 2023.

PMT dekkingsgraad

Inmiddels is dus duidelijk geworden dat ook het PMT de pensioenen kan verhogen. Dit is mogelijk omdat het metaalpensioenfonds er relatief goed voor staat. Inmiddels is de dekkingsgraad van PMT op 111 procent terechtgekomen. Dat betekent in feite dat het pensioenfonds voor elke euro die ze in de toekomst moet uitkeren 1,11 euro in kas heeft. Het pensioenfonds is daardoor vanuit financieel oogpunt goed gedekt. Deze dekking betekent dus ook dat er mogelijkheden zijn om aan de pensioengerechtigden een verhoging te betalen.

Goed nieuws

Het verhogen van een pensioenuitkering is voor veel mensen goed nieuws. Vooral omdat de afgelopen jaren de pensioenuitkeringen niet omhoog zijn gegaan. Het is echter wel zo dat in 2022 de kosten voor levensonderhoud aanzienlijk zijn gestegen. Zowel voedsel, kleding, brandstof en energie zijn duurder geworden. Als de pensioenen niet omhoog zouden gaan komen steeds meer mensen in de financiële knel terecht. Mensen kunnen door de inflatie steeds minder kopen voor hun geld.

Toch onvoldoende

Het pensioenfonds PMT had in oktober 2022 ook al een verhoging doorgevoerd van 1,29 procent. Daar komt nu nog een verhoging overheen van 4,2 procent per januari 2023. Omdat de inflatie hoger ligt zullen veel pensioengerechtigden er alsnog op achteruit gaan. Ook voor deze groep is het belangrijk dat er ook naar de uitgaven gekeken wordt. Steeds meer mensen ontkomen niet aan persoonlijke bezuinigingen nu de inkomsten dalen.