Energietransitie grote kans voor transportsector in 2020

De transportsector zal het de komende tijd zwaarder krijgen volgens economen van de ABN AMRO. Dat is het gevolg van de afzwakkende economische groei. Toch heeft de transportsector zeker ook kansen in het verschiet. Zo kan er in deze sector nog veel worden gedaan met betrekking tot de energietransitie. Veel vrachtverkeer wordt gedaan met voertuigen en vaartuigen die op diesel en benzine rijden en varen. Daar moet verandering in komen. De overheid is groot voorstander van de verduurzaming in de vervoer en transportbranche.

De overheid staat hierin niet alleen ook afnemers en consumenten hebben de verduurzaming en de aanverwante energietransitie hoog in het vaandel. Daar ligt een kans voor de transportsector. Als deze sector er in slaagt om de emissie van CO2 te verlagen en de uitstoot van fijnstof te reduceren kunnen er nieuwe voordelen ontstaan. Duurzame transportbedrijven kunnen effectief concurreren met transportbedrijven die nog werken met vervuilende transportmiddelen. Ook zal elektrisch rijden in de toekomst steeds verder worden doorgevoerd in de transportsector. Als transportbedrijven op dit gebied voorop lopen kan dat eveneens concurrentievoordeel opleveren.