EIB: door de coronacrisis verdwijnen mogelijk 40.000 banen in bouwsector in 2021

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft op vrijdag 5 juni 2020 een rapport gepubliceerd over de werkgelegenheid in de bouwsector. Hierin staat dat de bouw ook onder de coronacrisis gaat lijden in 2020. De werkgelegenheid in deze sector staat verder onder druk. Dat kan gevolgen hebben voor het aantal arbeidsplaatsen in dit jaar maar ook in 2021. Het EIB verwacht dat er in 2021 mogelijk 40.000 voltijdbanen in de bouw gaan verdwijnen.

Het EIB noemt de bouw een sector met een “laatcyclisch karakter”. Dat betekent dat ontwikkelingen die op dit moment in Nederland plaatsvinden later pas gemerkt zullen worden door de bouw. Het voordeel hiervan is dat op dit moment nog voldoende werkgelegenheid in de bouwsector aanwezig is. De komende tijd zullen de gevolgen van de coronacrisis echter steeds meer zichtbaar worden in de bouwbranche. Het productievolume in de bouw zal gaan afnemen de komende tijd maar ook de werkgelegenheid zal teruglopen.

Het productievolume zou volgens het kennisinstituut met 16 procent dalen tot 62 miljard euro door de coronacrisis. Dat betekent een verlies van 12 miljard euro. Door deze ontwikkeling zal een kettingreactie optreden. Zo zullen er minder woningen worden gebouwd. Dat zorgt ook voor een grote krapte op de woningmarkt. In totaal vertegenwoordigde de bouw van nieuwbouwwoningen in 2019 een waarde van 13,3 miljard. In 2020 zullen er volgens het EIB negen procent minder woningen worden gebouwd. In 2021 zal volgens het instituut zelfs sprake zijn van een daling van 13,5 procent.