Directie Tata Steel Nederland vreest banenverlies bij fusie na 2017

Zowel de directie als de ondernemingsraad van Tata Steel Nederland geven aan dat ze zich ”ernstige zorgen” maken over de werkgelegenheid binnen het bedrijf. Tata Steel Nederland is het voormalige Hoogovens en is momenteel bezig met een fusie met branchegenoot ThyssenKrupp. Door deze fusie zal de zelfstandigheid van het voormalige Hoogovens ook onder druk komen te staan. De directie geeft aan dat de uitwerking van de fusie ook zorgwekkend beeld schept voor de Nederlandse tak van het staalbedrijf. Eerder werd bekend gemaakt dat er vierduizend banen zouden verdwijnen bij beide bedrijven.

4000 Banen verdwijnen?
De ondernemingsraad geeft aan dat er ook veel ondersteunende diensten zullen verdwijnen naar lagelonenlanden. Daardoor worden ook meer banen geschrapt. Volgens de or zijn er in IJmuiden al honderden van dergelijke banen die mogelijk verdwijnen. De vierduizend banen die zouden verdwijnen door de toekomstige joint venture zullen voor de helft ten koste gaat van Tata Steel Europe. Hiervan is IJmuiden een van de grootste onderdelen.

Garanties
Eerder had de ondernemingsraad van Tata Steel er al op aangedrongen dat er bepaalde garanties zouden worden gegeven voor de toekomst van Tata Steel Nederland. Deze garanties moesten de werkgelegenheid, zelfstandige koers en de investeringsmogelijkheden van de vestiging in IJmuiden zouden waarborgen. Aan deze oproep van de or is echter geen gehoor gegeven en dit noemt de directie van het bedrijf in een verklaring ”onacceptabel”. Vorige maand had topman Hans Fischer van de Europese tak van Tata nog bekend gemaakt dat er een fusie mogelijk zou zijn zonder dat gedwongen ontslagen zouden vallen.

Belangen Nederlandse Tata Steel vestiging
De topman gaf daarbij aan dat de banenreductie zou berusten op een misverstand dat uit de wereld geholpen zou moeten worden. Door de fusie wordt de directie en de raad van commissarissen buitenspel gezet en daardoor hebben ze niets meer te zeggen over investeringen. De directie van Tata Steel heeft bezwaar gemaakt tegen het voorstel om bij een fusie de schulden van de Europese tak van het bedrijf onder te brengen bij de Nederlandse tak. Tata Steel Nederland is echter niet betrokken geweest bij de onderhandelingen over de fusie. Pas na herhaaldelijk aandringen had de directie van de Nederlandse tak een samenvatting gekregen van de concernleidinging. Ondanks de fusie zou de Nederlandse directie opkomen voor de belangen van de Nederlandse Tak van Tata Steel.