Ondernemingsraad Tata Steel Nederland start rechtszaak tegen directie in 2018

De centrale ondernemingsraad (cor) van Tata Steel Nederland heeft een rechtszaak aangespannen tegen de directie van de staalproducent. Volgens de centrale ondernemingsraad is het medezeggenschapsorgaan buitenspel gezet toen er gesprekken werden gevoerd tussen de Duitse branchegenoot Thyssenkrupp en Tata Steel over een mogelijke fusie tussen de bedrijven. Aan het einde van 2017 werd bekend dat Tata Steel en het Duitse staalbedrijf ThyssenKrupp hun Europese activiteiten zullen samenvoegen. Dit wordt gedaan om kosten te besparen. Uiteraard zal dit effect hebben op het personeelsbestand van beide bedrijven. De omvang van dit effect is echter onbekend voor zowel de vakbond als de ondernemingsraad van Tata Steel. De centrale ondernemingsraad wil meer betrokken worden bij dit ingrijpende proces. Daarom heeft de ondernemingsraad de directie voor de kantonrechter in Haarlem gedaagd.

Volgens cor-voorzitter Frits van Wieringen worden er al geruime tijd gesprekken gevoerd met Thyssenkrupp en is er al een overeenkomst met de Britse en de Duitse vakbonden met betrekking tot de fusie. Er is echter bij de Nederlandse tak van de ondernemingsraad van Tata Steel nog steeds geen adviesaanvraag ingediend door de leiding van het staalconcern. Nu wil de ondernemingsraad via de kantonrechter afdwingen dat ze alsnog op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen. Via deze kantonrechter hoopt de cor alsnog alle benodigde informatie over de plannen te ontvangen. Zo wil de ondernemingsraad  voorkomen dat de cor pas inspraak krijgt wanneer alle besluiten al door de directie van het staalbedrijf zijn genomen.