Chipmachinemaker ASML behaalde meer omzet en winst in tweede kwartaal 2019

ASML een grote chipmachineproducent heeft in het tweede kwartaal van 2019 haar omzet met 15 procent zien stijgen. Daardoor kwam de omzet uit op 2,6 miljard euro. Volgens het bericht van ASML op woensdag 17 juli 2019 bleef er onder de streep een nettoresultaat van 476 miljoen euro over. Dat is een toename van 34 procent ten opzichte van het resultaat dat in eerste kwartaal van 2019 werd behaald.

In een toelichting geeft topman Peter Wennink aan dat de omzet van het tweede kwartaal naar verwachting is. Desondanks was de brutomarge hoger dan eerder werd ingeschat. Volgens ASML is dit te danken aan de verbeterde productie van de EUV-machines. Het derde kwartaal zou het bedrijf nog beter kunnen presteren. Dan zou het bedrijf wel een omzet van 3 miljard euro kunnen behalen met een brutowinstmarge van 43 tot 44 procent.

ASML is één van de grootste leveranciers van chipmachines in de wereld. Kennis is hierbij van groot belang. ASML heeft een hoog kennisniveau en hoogwaardige technologie. Dat trekt verschillende andere bedrijven aan. Het maakt ASML ook kwetsbaar voor mensen die bedrijfsgeheimen willen stelen. Eerder in 2019 ondernamen twee oud-medewerkers uit China een poging om met gestolen bedrijfsgeheimen te concurreren met ASML.

In mei 2019 werd door een Amerikaanse rechtbank geoordeeld dat ASML een bedrag van 845 miljoen dollar tegoed had van deze nieuwe concurrent. Dit bedrag is omgerekend 757 miljoen euro. Echter ging het bedrijf in de tussentijd failliet en kon het daardoor het bedrag niet betalen. In een schikking werd daarom overeen gekomen dat een groot gedeelte van het intellectueel eigendom van het failliete bedrijf over zal gaan naar ASML.