CBS: in februari 2016 stegen de prijzen van koopwoningen

Het gaat goed met de verkoop van woningen in Nederland. Er worden steeds meer huizen verkocht en dat is landelijk merkbaar. Er zijn echter regio’s zoals de grote steden in de Randstad waar de vraag naar koopwoningen explosief toeneemt. In landelijke krimpgebieden neemt de vraag naar woningen ook toe maar met minder grote percentages. De stijgende vraag naar woningen heeft uiteraard gevolgen voor de gemiddelde woningprijs. Deze prijs gaat namelijk omhoog. Inmiddels is er een stijgende trend in de woningprijzen merkbaar.

Centraal Bureau voor de Statistiek
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft maandag 21 maart 2016 cijfers gepubliceerd over de woningmarkt in Nederland. Hieruit komt naar voren dat de prijzen van bestaande koopwoningen inmiddels zijn gestegen. Gemiddeld zijn de koopwoningen in Nederland in februari 3,8 procent duurder geworden dan in dezelfde maand in 2015.

Nog lang niet op oude niveau
Hoewel de prijzen van koopwoningen in Nederland steeds met redelijke percentages stijgen is het oude prijsniveau van voor de economische crisis nog lang niet bereikt. Gemiddeld liggen de prijzen van koopwoningen nog 15 procent onder de piek op de woningmarkt die in 2008 was bereikt.

Het dieptepunt van de economische crisis was juni 2013. Toen stonden de woningen in Nederland verhoudingsgewijs tegen de laagste prijzen te koop in het afgelopen decennia. Ten opzichte van dit lage prijsniveau zijn de prijzen van woningen in Nederland nu 8 procent gestegen. Als men kijkt naar de prijsontwikkeling in de laatste tien jaar dan zijn de prijzen van koopwoningen in Nederland in februari 2016 weer op het niveau beland van juni 2004.

Reactie van Technisch Werken
De woningbouw en de bouwsector zijn nauw aan elkaar verbonden. Doordat er steeds meer vraag naar koopwoningen ontstaat op de woningmarkt gaan de prijzen van koopwoningen omhoog in Nederland. In bepaalde woningsegmenten ontstaat een te kort aan bestaande woningen die te koop zijn. Dit te kort zorgt er voor dat bouwbedrijven in Nederland nieuwe projecten kunnen binnen halen. De woningbouw maakt daarom in 2016 een grote groei door. Ook in 2015 deed de woningbouw het al goed in Nederland.