Benzineauto’s die geproduceerd zijn voor 1 juli 1992 mogen uit centrum Rotterdam geweerd worden vanaf 2018

Benzineauto’s die voor 1 juli 1992 zijn geproduceerd mogen weer geweerd worden uit het centrum van Rotterdam. De gemeente mag de milieuzone weer handhaven aldus het oordeel van de Raad van State (RvS). De gemeente Rotterdam had in 2015 besloten om de milieuzone verder uit te breiden. In deze milieuzone mogen naast vrachtwagens ook geen dieselauto’s die geproduceerd zijn voor 2001 meer aan het verkeer deelnemen. Datzelfde is nu ook het geval met auto’s met een benzinemotor die voor 1 juli 1992 zijn geproduceerd. Deze voertuigen mogen het centrum van de stad niet meer in omdat ze te vervuilend zijn.

Eigenaren van oude benzineauto’s
In totaal hadden veertien belanghebbenden besloten om naar de rechter te gaan om dit besluit terug te draaien. De gemeente zou volgens deze groep onvoldoende hebben gekeken naar de belangen van een kleine groep eigenaren van oude benzineauto’s. Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd en hieruit kwam naar voren dat slechts 0,14 procent van het totale verkeer uit deze oudere benzineauto’s bestaat. Volgens de rechter was de milieuopbrengst te verwaarlozen wanneer deze groep niet aan het verkeer in het centrum mocht deelnemen.

Uitspraak rechter
De gemeenteraad van Rotterdam was het hier echter niet mee eens en besloot om tegen de uitspraak in hoger beroep te gaan. Volgens de Raad van State is het weren van de vervuilende auto’s uit het centrum van Rotterdam slechts één van de vele maatregelen waarmee men tracht de luchtkwaliteit in Rotterdam moet verbeteren. De situatie moet daarom in een groter verband worden bekeken en beoordeelt. Het is daarom niet direct van belang dat het om slechts een kleine groep benzineauto’s gaat. De uitspraak van de rechter heeft er voor gezorgd dat de gemeente Rotterdam nu zelf mag bepalen wanneer de milieuzone voor oude benzineauto’s wordt ingevoerd.