België voert in 2018 verbod op ‘killer robots’ in

Terminator behoorde tot de sience fiction maar de ontwikkeling van robots die als wapens kunnen worden ingezet behoort al lang niet meer alleen tot de fantasiewereld van een aantal mensen in Hollywood. Tegenwoordig gaan de ontwikkelingen op het gebied van robotica zo snel dat er al robots gebruikt worden voor bepaalde taken op het slagveld. Deze robots worden echter nog steeds door mensen bestuurd. Deze besturing vind meestal op afstand plaats op een plaats waar de militair of andere bestuurder meestal niet geraakt kan worden door vijandelijk vuur. Omdat de militair zelf niet direct bij de strijd betrokken is en vanaf een afstand op een scherm meekijkt bestaat de kans dat hij of zij situaties minder goed inschat en burgers en andere onschuldigen onterecht aanziet als vijanden met alle gevolgen van dien.

Robots niet over levens laten beslissen
Als men gebruik maakt van volledig automatische wapens zoals gevechtsrobots dan is de kans op onschuldige slachtoffers nog groter. Men kan zich afvragen of een robot wel in staat is om een menselijke beslissing te maken over leven en dood van andere mensen. Robots kunnen niet of nauwelijks gevoelens herkennen en ook wapens herkennen is niet altijd eenvoudig. Mensen met stokken in de hand kunnen worden aangezien als militairen met geweren. Robots kunnen daardoor de ‘beslissing’ nemen dat deze mensen moeten worden uitgeschakeld. De ‘killer robot’ in de vorm van een terminator is echter nog een concept. Dit concept kan echter wel realiteit worden. Marvel heeft in de vorm van de actieheld Iron Man en zijn tegenstanders al laten zien wat er in de toekomst kan gebeuren als er gebruik wordt gemaakt van gevechtsrobots die door mensen en niet door mensen worden bestuurd.

Politieke beslissing
België is bezorgd over deze ontwikkeling. In het land mag onderzoek naar ‘killer robots’ worden gedaan maar het land heeft alvast een verbod ingevoerd op het gebruik van moordmachines. Daarvoor is in België een resolutie aangenomen in de Belgische Kamercommissie Landsverdediging. Dit bericht werd woensdag 4 juli 2018 bekend gemaakt door de VRT. De huidige resolutie zal echter nog door het Belgische parlement goedgekeurd moeten worden. Dit is echter een formaliteit. Volgens Kamerlid Hendrik Bogaert (CD&V) is de politieke beslissing al genomen.

Verbod voor de toekomst
Op dit moment zijn er nog geen volautomatische killerrobots die gebruikt kunnen worden. België heeft met het huidige besluit een preventief verbod op killerrobots goedgekeurd. In dit verbod is vastgelegd dat het land nooit volledig automatische wapens mag gebruiken in de toekomst. Ook kunnen wapenproducenten killerrobots en andere volledige geautomatiseerde wapens in de toekomst niet in België produceren. Drones die ook worden beschouwd als gerobotiseerde systemen mogen alleen het vuur openen op mensen als een mens daarvoor een opdracht heeft gegeven nadat de situatie is beoordeeld. Op dit gebied heeft België de primeur. Het Europese land is het eerste land ter wereld dat zo’n verbod heeft goedgekeurd. Er zijn wereldwijd echter meerdere landen en technische bedrijven die waarschuwen voor het gevaar van killerrobots. Ongeveer een jaar geleden hebben verschillende experts al een open brief gepubliceerd waarin de gevaren van deze gerobotiseerde moordmachines bekend werden gemaakt. Tesla-topman Elon Musk en vele nadere hebben die brief ondertekend. De brief heeft duidelijk gemaakt dat autonome robots een gevaar kunnen vormen voor de veiligheid en de levens van burgers in oorlogsgebieden.