SER: convenanten over duurzaam ondernemen zijn te vrijblijvend in 2018

Volgens de Sociaal-Economische Raad (SER) moet er duidelijke afspraken worden gemaakt over duurzaam ondernemen. Op dit moment zijn er volgens deze raad in een aantal sectoren te vrijblijvende convenanten opgesteld over het verduurzamen van ondernemingen. Voorbeelden van sectoren die op dit gebied concretere afspraken moeten maken zijn de voedingssector, de bankensector en de sector waarin textiel wordt verwerkt. De SER pleit ook voor meer consequenties wanneer bedrijven zich onvoldoende inzetten voor duurzaamheid. Veel ondernemers geven te weinig aandacht aan verduurzaming.

Circulaire economie
Dit heeft gevolgen voor de circulaire economie. De Nederlandse overheid wil de circulaire economie ondersteunen maar kan dit niet alleen. Bedrijven zijn grote vervuilers en verspillers. Daar kan verandering in worden aangebracht door de focus te leggen op verduurzaming. Dit betekent dat er gebruik moet worden gemaakt van duurzame grondstoffen die hergebruikt en gerecycled kunnen worden. Ondernemers hebben vaak meer aandacht voor primaire processen en minder aandacht voor het tegen gaan van verspilling. Toch zijn steeds meer bedrijven bezig met lean management en lean manufacturing waarvan het bestrijden van verspilling een belangrijk onderdeel vormt.
Toch ontbreken concrete meetbare doelstellingen bij veel bedrijven op het gebied van circulaire economie en verduurzaming. De convenanten van bedrijven op dit gebied zijn volgens de SER alleen effectief als er ook gevolgen zijn als deelnemers hun beloften niet nakomen. Als er geen gevolgen gekoppeld zijn aan het niet nakomen van afspraken dan komen deelnemers in de praktijk hun afspraken niet altijd.