Behoefte aan specialisten neemt toe op arbeidsmarkt vanaf 2018

Door vergrijzing is er grote behoefte aan vakmensen op de arbeidsmarkt in de komende jaren. Met name in de techniek dreigen nog grotere tekorten te ontstaan aan technisch personeel. Er staan in 2018 al veel vacatures open maar er wordt nog een aanzienlijke toename verwacht in vacante posities in de komende tijd.

Ambachtelijke specialisten

Het UWV heeft het over een tekort aan ambachtelijke specialisten. Daarmee bedoelt deze instantie werknemers die specialistische kennis hebben zoals een smid, een horlogemaker, machinebouwer of andere specialist. Volgens het UWV zouden er tot 2025 ongeveer 450.000 nieuwe vakmensen nodig zijn in specialistische praktische beroepen. Deze benodigde specialisten zijn overigens niet alleen nodig in de bouw en techniek maar een groot deel van de specialistische functies houdt hier wel verband mee.

Uitzendbureaus
In 2018 merken uitzendbureaus in Nederland dat er een aanzienlijke vraag is naar specialisten in de bouw en techniek. Vanuit technische opdrachtgevers worden veel vacatures uitgezet bij de intermediairs op de arbeidsmarkt. Uitzendbureaus kunnen echter nauwelijks aan de vraag voldoen. Dat betekent dat veel vacatures open blijven staan. VCU uitzendorganisaties zijn gespecialiseerd in het bemiddelden voor functies in de bouw voor VCA gecertificeerde aannemers.

BBL

Daardoor hebben VCU uitzendorganisaties vaak een groot netwerk. Ondanks dit grote netwerk kunnen ze dikwijls niet de gewenste kandidaten te vinden. Daardoor gaan steeds meer uitzendorganisaties geld investeren in het opleiden van aankomende vakkrachten. Daarvoor worden in de praktijk regelmatig BBL trajecten ingezet. BBL is de beroepsbegeleidende leerweg en is te volgen in het middelbaarberoepsonderwijs. Met een BBL opleiding kunnen mensen met een afstand tot de (technische) arbeidsmarkt zichzelf verder ontwikkelen door werken en leren ontwikkelen. Uiteindelijk moeten BBL en andere opleidingstrajecten er voor zorgen dat de krapte op de arbeidsmarkt wordt beperkt.