Autoverkoop in 2018 vermoedelijk 9 procent hoger dan 2017

Onafhankelijk kennisbureau Aumacon gaat er van uit dat in Nederland in 2018 in totaal 445.000 auto’s zullen worden verkocht. Dit zou een stijging betekenen van 9 procent in de autoverkoop. Voor 2017 houdt het kennisbureau rekening met 410.000 verkochte auto’s.

De stijging in de autoverkoop heeft voornamelijk te maken met de economische groei. Verder zorgt ook de privélease er voor dat er meer auto’s worden verkocht. Deze ontwikkeling zou vooral ten koste gaan van ”jonggebruikte” auto’s. De privélease zou alleen al e 50.000 nieuwe verkopen opleveren.

Volgens Aumacon zal ook de verkoop van elektrische auto’s toenemen de komende tijd. In 2018 zouden in Nederland ongeveer 13.000 elektrische auto’s worden verkocht. Dit is ongeveer drie procent van de totale autoverkopen in Nederland. Er is echter een beperkt aanbod van elektrische auto’s. Dat kan een remmende factor vormen op de automarkt.

Ten opzichte van de brancheverenigingen Bovag en RAI Nederland is de prognose over de autoverkoop in 2018 van Aumacon positief. De Bovag en de RAI gaan namelijk uit van 430.000 verkochte auto’s.