Aluminiumproductie Aldel neergelegd wegens hoge energieprijzen in september 2022

Voor de productie van aluminium is heel veel energie nodig. Nu de energieprijzen omhoog zijn geschoten is het niet meer mogelijk om aluminium producten te maken tegen een goede prijs. Om die reden heeft aluminiumfabriek Aldel de productie van de fabriek bij Delfzijl tijdelijk stilgelegd. De leiding van de fabriek heeft het over een besluit dat noodzakelijk is. Er is volgens de leiding sprake van “torenhoge energieprijzen en een gebrek aan overheidssteun”. De ondernemingsraad is ook in het overleg betrokken evenals andere partijen. Momenteel wordt de fabriek in een waakvlamstand gezet. Dat betekent dat de productie op een gecontroleerde wijze wordt stilgelegd.

Zodra de omstandigheden weer beter worden zal de productie ook weer worden hervat. Er werken op dit moment in totaal ongeveer tweehonderd personen bij Aldel. De aluminiumproducent heeft al geruime tijd moeite om te kunnen overleven in de lastige markt. Zo moesten aan het einde van 2021 in totaal ongeveer 120 mensen vertrekken bij Aldel toen directeur Chris McNamee het bedrijf overnam van de Amerikaanse investeringsmaatschappij York Capital. De overname zorgde er wel voor dat een dreigend faillissement werd afgewend. Ook toen speelden hoge energieprijzen een belangrijke rol.