Aantal vakbondsleden in 2023 gedaald naar 1,4 miljoen

Steeds minder mensen worden lid van een vakbond. Inmiddels is het aantal mensen dat een lidmaatschap heeft bij een vakbond gedaald naar 1,4 miljoen. De vorige meting op het gebied van vakbondsleden vond plaats in 2021. Toen lag het aantal leden vier procent hoger. Tussen 2021 en 2023 is het aantal leden met 63.000 afgenomen. Dat maakt dat 2023 het jaar is waarin het aantal vakbondsleden op het laagste punt staat in een periode van zestig jaar tijd. Dit is geen verassing want het aantal mensen dat lid is van de vakbond is al sinds 2012 aan het dalen. Dit komt naar voren uit gegevens die bekend zijn gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens het CBS is het aantal mensen dat de vakbond vaarwel zegt het grootste in de leeftijdsgroep van 45 jaar tot en met de AOW-leeftijd. Toch lijkt de daling in het aantal leden wel af te zwakken.

Daling in ledenaantallen bij vakbonden

Zo was de daling in 2019 in totaal 101.000 leden en tussen 2020 en 2021 daalde het aantal leden met 98.000. Meer dan de helft van de werknemers die geen lid zijn van de vakbond geeft aan dat ze de overweging om bij een vakbond lid te worden niet serieus hebben overwogen. Dit is naar voren gekomen uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het CBS en kennisinstituut TNO. Ook geven mensen aan dat ze de kosten het lidmaatschap als overweging hebben meegenomen om toch niet aan te sluiten bij een vakbond. Daarnaast zijn er ook mensen die als reden aanvoeren dat de vakbonden te weinig zijn opgekomen voor werkgeversbelangen en geen invloed hebben op de arbeidsvoorwaarden. Desondanks zijn vakbonden regelmatig in het nieuws met nieuwe acties en aankondigingen voor stakingen.