Aantal faillissementen in augustus 2018 iets toegenomen

In Nederland zijn in de maand augustus iets meer bedrijven failliet verklaard dan in de maand daarvoor. Dit komt naar voren uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens deze cijfers zijn er in augustus zes bedrijven meer failliet verklaard dan in de maand juli.

Als men kijkt naar de sectoren waarin faillissementen zijn uitgesproken dan zijn de meeste faillissementen uitgesproken in de sector handel. Deze sector is echter een van de grootste bedrijfstakken met de meeste bedrijven in Nederland. Als men kijkt naar de verhoudingen tussen het aantal bedrijven en de sectoren dan valt op dat in de bedrijfstak vervoer en opslag veel faillissementen zijn geval aldus statistiekenbureau.