Aantal faillissementen in augustus 2016 op laagste niveau sinds crisis

In Nederland gaan steeds minder bedrijven failliet. Het aantal faillissementen is in de maand augustus van 2016 opnieuw gedaald. In die maand gingen er in Nederland in totaal 88 bedrijven minder failliet dan in de maand daarvoor. Dit werd gemeld door het  Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal werden er in de maand augustus in Nederland 282 faillissementen uitgesproken. Dit is het laagste aantal faillissementen in acht jaar tijd. In dit aantal zijn de faillissementen die uit zijn gesproken over eenmanszaken niet meegenomen.

Vanaf het begin van de economische crisis in 2008 is het aantal faillissementen in Nederland geleidelijk aan toegenomen tot 2013. Vanaf dat jaar nam het aantal faillissementen geleidelijk aan af. Dit heeft voor een groot deel te maken met het economisch herstel.

Marktsegmenten
Niet in alle marktsegmenten vielen veel faillissementen in Nederland. In totaal werden er veel faillissementen uitgesproken in de sector handel en financiële instellingen. In andere sectoren viel het aantal faillissementen mee. Het is echter wel zo dat in de handel en financiële sector verhoudingsgewijs in Nederland veel bedrijven actief zijn. Daardoor is misschien het aantal faillissementen in deze  sector wel hoog maar procentueel kan het wel meevallen.

Reactie van Technisch Werken
Het gaat steeds beter met de economie in Nederland. Dat heeft zijn effect uiteraard op het bedrijfsleven. Veel bedrijven groeien en nemen personeel aan. Daardoor wordt de arbeidsmarkt levendig en kunnen veel mensen nu wel werk vinden terwijl dat in de crisisperiode heel moeizaam verliep. Er worden ook meer uitzendkrachten aangenomen. Veel bedrijven kiezen er voor om via uitzendbureaus personeel in te lenen. Uitzendkrachten zijn de flexkrachten bij uitstek die ingezet kunnen worden in piekproductie of bij langdurige drukte bij een bedrijf.