8000 Nieuwe laadpalen voor elektrische auto’s vanaf 2020 in Zuid-Nederland

In Noord-Brabant en Limburg worden de komende jaren door Vattenfall in totaal achtduizend nieuwe oplaadstations geplaatst. De aanleg van nieuwe oplaadstations moet er voor zorgen dat elektrisch rijden in de regio’s Noord-Brabant en Limburg aantrekkelijker wordt. Een tekort aan oplaadpunten voor elektrische voertuigen is voor veel mensen een grote drempel om over te stappen op elektrisch rijden. Het project van Vattenfall vorm  een van de grotere projecten op dit gebied in Nederland.

Het bericht over de aanleg van laadpalen werd vrijdag 4 september 2020 bekend gemaakt. Vattenfall gaat samen met de genoemde provincies in overleg waar de laadpalen het beste geplaatst kunnen worden. Er wordt gekeken waar de meeste behoefte is aan laadpalen. Daar wordt extra aandacht aan besteed. Er is door de TU Eindhoven en de HvA een model ontwikkeld waarmee precies in kaart kan worden gebracht hoeveel laadpalen er binnen een straal van 250 meter nodig zijn. Verder worden ook laadpalen op basis van aanvragen geplaatst. Zo is het mogelijk voor eigenaren van een elektrische auto die geen eigen oprit hebben om een plaatsing van een laadpaal aan te vragen. Als dan meerdere mensen in die regio tegen hetzelfde probleem aanlopen dan kan er mogelijk een laadpaal in de buurt worden geplaatst.