100.000 Huurwoningen sneller van aardgas af vanaf april 2020

Na overleg hebben een aantal woningcorporaties en vijf warmtebedrijven afspraken gemaakt om 100.000 huurwoningen versneld van het aardgas af te halen. Dat betekent dat de deze woningen niet meer gebruik maken van aardgas maar van een andere warmtebron. Het is de bedoeling dat meer dan de helft van deze woningen zal worden aangesloten op warmtenetten. Dit zijn uiteraard wel de huurwoningen die zich bevinden in stedelijke gebieden. De afspraken die de partijen hierover hebben gemaakt werden vastgelegd in het Startmotorkader. Deze werd woensdag 15 april 2020 gepresenteerd.

Het aardgasvrij maken van woningen kost natuurlijk geld maar daar zullen de huurders van de woningen niet voor hoeven op te draaien. Dat hebben de betrokken partijen in ieder geval beloofd. Volgens een woordvoerder van woningcorporatiekoepel Aedes zijn de 100.000 huurwoningen opgedeeld in twee delen: woningen waarvan de renovatie versneld wordt en de ‘startmotor’. In de laatstgenoemde categorie vallen volgens de organisaties ongeveer 55.000 huurwoningen die versneld worden aangesloten op een warmtenet. Deze aanpassing kan worden gerealiseerd zonder extra kosten. Dat komt omdat de overheid in maart een subsidie van 200 miljoen euro had gepresenteerd voor deze ontwikkeling.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat in 2050 zeven miljoen Nederlandse huizen van het aardgas af zijn. Dat is afgesproken in het Klimaatakkoord, waar het Startmotorkader een uitwerking van is. In 2030 moet de eerste stap zijn gezet op het gebied van aardgasloos maken van woningen. In dat jaar moeten anderhalf miljoen woningen van het aardgas zijn losgekoppeld.