Wereldwijde olievraag daalt in april 2020 naar laagste niveau in 25 jaar tijd

De vraag naar olie is in de maand april gedaald en zal laag blijven de komende tijd. Deze maand zal de vraag naar olie zelfs naar het laagste niveau in de afgelopen 25 jaar dalen. Een dergelijk lage vraag naar olie is al lang niet meer gezien. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) heeft dit aangegeven in de maandelijkse update over de markt.

De prijs van olie is de afgelopen keihard onderuit gegaan. De vraag naar olie was al een tijdje aan het dalen maar door de coronacrisis is de daling nog scherper ingezet. De olieproducerende landen zijn met elkaar in overleg gegaan wat ze moeten doen met deze ontwikkeling. Afgelopen maandag zijn deze landen het eens geworden over een verlaging van de olieproductie. Dit gebeurde echter niet zonder problemen. Rusland en Saoedi-Arabië stonden kort geleden nog lijnrecht tegenover elkaar. Inmiddels lijken de landen het met elkaar eens geworden dat een verlaging van de olieproductie noodzakelijk is om meer balans te krijgen tussen vraag en aanbod op de oliemarkt.

Als de vraag echter niet omhoog gaat blijkt een balans op de oliemarkt nog ver weg.  Volgens het IEA zijn de afspraken om de productie te verminderen een goed begin. “Maar er is geen overeenkomst denkbaar waarbij het aanbod zoveel wordt teruggebracht dat het de uitval in vraag op de korte termijn tenietdoet.” De vraag naar olie daalt namelijk veel harden dan de reductie van het aanbod. Dat maakt het voor de olieproducerende landen de komende tijd niet makkelijker.