Veiligheidsrichtlijnen voor werkkleding voor werkzaamheden met machines

Werkkleding vormt een belangrijk onderdeel van de persoonlijke beschermingsmiddelen van werknemers. Werkkleding beschermd de huid van de werknemer tegen schadelijke invloeden zoals splinters, Uv-licht en bepaalde stoffen met een irriterende werking. Ook kan werkkleding vlamvertragend of brandvertragend zijn indien de kleding op een speciale manier is behandeld. Goede werkkleding is belangrijk maar moet ook afgestemd zijn op de werkzaamheden. Als men werkt met machines die draaiende delen bevatten zal men op een aantal specifieke veiligheidsaspecten moeten letten. Deze staan hieronder genoteerd.

Veiligheidsaspecten voor werkkleding
Machines die draaiende delen bevatten zoals een kolomboor of een cirkelzaag. Brengen specifieke risico’s met zich mee. De draaiende delen kunnen namelijk delen van kleding ‘grijpen’. Dit houdt in dat een deel van de kleding gegrepen kan worden en met een zeer hoge snelheid rondom het draaiende deel van de machine kan worden gewikkeld. Daardoor kan een persoon met een eveneens hoge snelheid richting het draaiende deel van de machine worden getrokken zodat ledematen in de machine kunnen worden getrokken of kunnen worden afgekneld. Dit zijn ernstige risico’s daarom moet men de volgende veiligheidsrichtlijnen voor werkkleding in acht nemen als men werkt met machines die draaiende delen bevatten:

  • Zorg voor goed passende werkkleding.
  • Draag geen werkkleding met wijde mouwen.
  • Draag geen werkkleding met gescheurde stof.
  • Draag geen werkkleding met loshangende draden.
  • Draag geen handschoenen want ook die kunnen gegrepen worden door de machine.
  • Draag geen stropdas of sjaal.
  • Lange haren moeten bij elkaar gebonden worden en/of onder een pet worden gedragen.
  • Draag geen armbanden.
  • Draag geen kettingen.
  • Draag geen ringen.

Neem deze veiligheidsrichtlijnen goed door en vraag een direct leidinggevende of er nog meer veiligheidsaspecten zijn waarmee rekening gehouden moet worden. Zo kan gehoorbescherming bijvoorbeeld ook een verplichting zijn. Ook het bedienen van een machine zorgt voor risico’s. Een elektrische zaag en een kolomboor brengen beide risico’s met zich mee alleen verschilt het risico wel. Ook is er een verschil in het bedienen van de machine. Daarom dient een werknemer van zijn direct leidinggevende duidelijke instructies te ontvangen over het bedienen van de machine en de veiligheidsrichtlijnen die hierbij opgevolgd dienen te worden.

Risico Inventarisatie & Evaluatie
In een Risico Inventarisatie & Evaluatie dienen bedrijven duidelijk te omschrijven wat de risico’s op de werkvloer zijn. De risico’s omtrent machines die draaiende delen bevatten dienen ook te zijn omschreven. Doormiddel van een plan van aanpak zal een bedrijf de risico’s op de werkvloer effectief moeten reduceren. Daarvoor zal een bedrijf eerst moeten kijken naar bronmaatregelen en technische maatregelen waarbij het gevaar op de werkvloer geheel zal moeten worden verwijderd door bijvoorbeeld andere machines te gebruiken waarbij de werknemer in het geheel niet in contact kan komen met de draaiende delen van de machine. Wanneer deze maatregelen echter niet mogelijk zijn wordt naar beheersmaatregelen gekeken waarmee het risico beheersbaar gemaakt kan worden. Het verstrekken en gebruiken van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen is daar een belangrijk voorbeeld van.