Veiligheidsrichtlijnen voor werken met een elektrische slijpmachine

Elektrische slijpmachines zijn apparaten die worden gebruikt om metalen plaatmateriaal af te bramen en gereedschappen te slijpen zodat ze weer scherp worden. Deze slijpmachines bevatten een slijpsteen of meerdere slijpstenen die hard ronddraaien. Deze slijpstenen worden aangedreven door een elektromotor met een hoog toerental. Door deze aandrijving gaan de slijpstenen hard rond draaien en kan men met een stuk metaal tegen de steen aandrukken waardoor de steen kleine stukjes van het metaal afschuurt. Meestal wordt een elektrische slijpmachine op een werkbank gemonteerd ondanks dat spreekt men ook wel van een tafelslijpmachine. Elektrische slijpmachines worden daarnaast ook wel op een kolom geplaatst of op een console aan de muur vastgemaakt.

Werken met elektrische slijpmachines
Slijpmachines treft men in verschillende bedrijven aan. Veel bedrijven in de metaaltechniek en werktuigbouwkunde hebben een vaste elektrische slijpmachine met slijpstenen. Deze slijpmachines worden onder andere gebruikt voor het afbramen van metalen producten. Het slijpen met een slijpmachine is vaak een extra bewerking die wordt gedaan naast een hoofdbewerking. Daardoor wordt er soms minder aandacht besteed aan de specifieke eigenschappen en gevaren van het werken met elektrische slijpmachines. Er zijn echter wel degelijk gevaren en risico’s waar men rekening mee dient te houden als men met deze machines werkt.

Risico’s bij het werken met elektrische slijpmachines
Een hoog toerental is noodzakelijk om een goed slijpend effect te krijgen van de slijpsteen. Dit brengt ook het grootste risico van deze machines met zich mee. Door het hoge toerental kunnen ook stukjes van de slijpsteen met hoge snelheid worden rondgeslingerd als deze van de slijpsteen afbreken. Daarnaast kan ook rondvliegend slijpsel van het product een gevaar vormen wanneer dit slijpsel bijvoorbeeld in contact komt met de ogen van de werknemer. In de volgende alinea zijn een aantal richtlijnen verwerkt die er voor kunnen zorgen dat het werken met een elektrische slijpmachine veiliger kan worden uitgevoerd.

Veilig werken met elektrische slijpmachines
Een aantal veiligheidsinstructies kunnen er voor zorgen dat men veiliger kan werken met elektrische slijpmachines. De volgende veiligheidsinstructies dragen in belangrijke mate bij aan het veilig werken met deze machines:

  • Controleer of de slijpstenen goed vast zitten in de machine. De as van de slijpmachine is aan de linkerzijde voorzien van linkse schroefdraad en aan de rechterzijde met rechtse schroefdraad. Op die manier wordt voorkomen dat de moeren tijdens het slijpen lostrillen.
  • Controleer of de slijpstenen niet beschadigd zijn. Als de slijpsteen niet meer rond is of als de slijpstenen niet meer vlak zijn aan de zijkant kunnen er stukjes van de slijpsteen afspringen tijdens het slijpen en op die manier een risico vormen.
  • Draag oogbescherming zodat losspringende deeltjes van het werkstuk en de slijpschijf niet in de ogen kunnen schieten.
  • Draag gehoorbescherming.
  • Raak de slijpstenen nooit aan wanneer deze ronddraaien.
  • Zorg er voor dat de slijpmachine goed wordt onderhouden door professionele monteurs.