Veiligheidsrichtlijnen voor werken met een kolomboormachine

Kolomboormachines zijn boortoestellen die een kolom bevatten waarop de boorhouder is gemonteerd. De boor wordt doormiddel van een hefboom omlaag gebracht richting het werkstuk en als men klaar is met boren brengt men de boor met dezelfde hefboom weer omhoog. Kolomboormachines worden gebruikt om gaten te boren in materiaal. Afhankelijk van het materiaal (zowel soort als dikte) kiest men de juist boor uit en plaatst men deze in de boorhouder.

Voor elk materiaal zijn in de loop der tijd specifieke boren ontwikkeld. Zo zijn er boren die specifiek voor zacht hout zijn en er zijn boren die worden gebruikt voor staal. Voor kunststoffen worden weer andere boren gebruikt. Ook de snelheid waarmee men boort kan men aanpassen op het materiaal. Het werken met een kolomboormachine is niet zonder gevaar. Daarom is in deze tekst aandacht besteed aan een aantal tips waarmee men veiliger kan werken met een kolomboormachine.

Veiligheidsaspecten voor werken met een kolomboor
Een kolomboor, bevat een boorhouder met een boor en deze draait met meestal een hoge snelheid. Een boor is scherp en kan daardoor ernstige verwondingen veroorzaken wanneer men in contact komt met de boor. Daarnaast kunnen losvliegende spanen en slijpsel letsel en beschadigingen veroorzaken.

Door de kracht van de kolomboor kan een werkstuk ook worden losgerukt en heel snel gaan ronddraaien of worden weggeslingerd. Daarom moet een werkstuk altijd stevig worden vastgeklemd. Men moet het werkstuk niet vast houden met de hand omdat een boor kan vastslaan in het werkstuk waardoor de volledige rotatiekracht van de ronddraaiende boor rechtstreeks wordt overgebracht op het werkstuk. Het werkstuk gaat daardoor met dezelfde snelheid als de boor ronddraaien en kan daardoor mensen ernstig verwonden. Verder dient men de volgende aspecten in acht te nemen:

 • Gebruik de juiste boor.
 • Zet de boor goed vast in de boorhouder.
 • Draag passende werkkleding.
 • Draag oogbescherming in de vorm van een degelijke veiligheidsbril…
 • Veeg geen boorsel weg met de hand, gebruik daarvoor een borsteltje en bescherm je ogen als je het boorsel wegveegt.
 • Bescherm je ogen ook tegen de boorolie die wordt gebruikt als smeermiddel voor de boor.
 • Draag geen werkkleding met wijde mouwen.
 • Draag geen werkkleding met gescheurde stof.
 • Draag geen werkkleding met loshangende draden.
 • Draag geen handschoenen want ook die kunnen gegrepen worden door de machine.
 • Draag geen stropdas of sjaal.
 • Lange haren moeten bij elkaar gebonden worden en/of onder een pet worden gedragen.
 • Draag geen armbanden.
 • Draag geen kettingen.
 • Draag geen ringen.