Wat zijn eerstelijns storingen?

Eerstelijns storingen in de onderhoudstechniek zijn technische problemen waarvoor over het algemeen snel en effectief een technische oplossing kan worden gevonden. Een onderhoudsmonteur die verantwoordelijk is voor eerstelijns storingen zal in de praktijk als eerste worden ingeschakeld als er een storing of technisch probleem is geconstateerd aan een machine. Deze onderhoudsmonteur wordt soms ook wel een eerstelijnsonderhoudsmonteur genoemd. Dat betekent dat hij of zij als eerste wordt ingeschakeld al er technische problemen worden geconstateerd. Dit kunnen technische problemen van mechanische aard zijn maar ook elektrotechnische problemen.

Oplossen eerstelijns storingen
Een eerstelijns storing kan over het algemeen door een ervaren onderhoudsmonteur worden uitgevoerd. Deze zal de machine veiligstellen en een storingsanalyse uitvoeren. Deze analyse wordt over het algemeen visueel gedaan. Ook wordt er overleg gevoerd met de operator die de machine bedient. Mocht de machine niet door een mens worden bedient maar geautomatiseerd zijn dan zal de eerstelijns onderhoudsmonteur als eerstelijns storingszoeker in het computersysteem kijken of er oorzaken van de storing aangewezen kunnen worden. Het computersysteem van de meeste productiemachines is gebaseerd op PLC in combinatie met SCADA. Eerstelijns storingstechnicus zal meestal niet in de PLC en SCADA wijzigingen doorvoeren. De onderhoudsmonteur die verantwoordelijk is voor de eerstelijns storingen zal deze storingen oplossen of, indien de storingen van complexe aard zijn, een specialist inschakelen.

Tweedelijns storingen
Eerstelijns storingen zijn de storingen die in eerste instantie opgelost kunnen worden door de meeste ervaren onderhoudsmonteurs. Als er eerstelijns storingen zijn zullen er ook tweedelijns storingen moeten zijn. Dit onderscheid wordt niet altijd in de praktijk zo genoemd. Als men echt de term tweedelijns storingen wil gebruiken dan bedoelt men daarmee storingen waar specialisten bij aan te pas komen. Hierbij kun je denken aan complexe storingen in de besturingssystemen van machines. De storingen kunnen vaak wel in de eerste lijn worden geconstateerd maar niet altijd opgelost. Soms is er meer kennis voor nodig om een storing effectief te verhelpen. In de tweede lijn kan men specialisten inschakelen zoals PLC-programmeurs of elektronicaspecialisten. Deze specialisten kunnen de storingen nauwkeuriger analyseren. Deze specialisten kunnen binnen het bedrijf aanwezig zijn maar ook extern. In sommige gevallen moet er contact worden opgenomen met de leverancier van de machine of het besturingssysteem.