Agrarische bedrijven hebben meer inkomsten in 2019?

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Wageningen Economic Research hebben agrarische bedrijven in 2019 een stijging in hun inkomsten. Deze stijging zou uitkomen op 4 procent. Dit bericht werd afgelopen maandag door de onderzoeksbureaus bekend gemaakt. Volgens de onderzoeksbureaus waren de oogsten van de boeren iets beter en zijn ook de afzetprijzen van landbouwproducten iets gestegen.

De organisaties voegden daar aan toe dat de inkomsten in absolute termen zijn gestegen maar dat veel individuele agrariërs niet veel zullen merken van de extra inkomsten. De agrariërs hebben namelijk ook te maken met inflatie en een stijging van consumentenprijzen. Als men de inflatie en de stijging van consumentenprijzen meeneemt in de berekening en daarbij ook de groei van het arbeidsvolume meetelt dan is er zelfs sprake van een daling van de inkomsten. De inkomsten zijn dan zelfs met 1,3 procent gedaald.

In 2019 is de landbouwproductie gestegen met 0,6 procent ten opzichte van 2018. Dat lijkt een positief gegeven maar in 2018 werd een heel slecht jaar gedraaid. In dat jaar lagen de temperaturen uitzonderlijk hoog waardoor de oogst voor een deel is verloren gegaan.