Werknemers wisselen vaker van baan begin 2023

De Nederlandse arbeidsmarkt is enorm in beweging. Steeds meer werknemers wisselen van baan. Er staan veel vacatures open en dat weten werknemers ook. Werknemers die niet actief op zoek zijn naar een baan worden ook steeds vaker geconfronteerd met een vacatureaanbod. Dat komt omdat ze via sociale media actief worden benaderd door uitzendbureaus en andere spelers op de arbeidsmarkt. Een groot aantal werknemer geeft aan dat ze bereid zijn om over te stappen voor een hoger salaris. Dat is niet verwonderlijk want in Nederland is er sprake van een grote inflatie. Dat betekent dat de kosten oplopen. Daarnaast is er sprake van een grote krapte op de arbeidsmarkt. Er is meer vraag naar werknemers dan dat er werknemers beschikbaar zijn. Het gevolg is dat werknemers tijdens sollicitatiegesprekken meer geld kunnen vragen. Bedrijven zijn vanwege de krapte op de arbeidsmarkt ook bereid om meer geld te betalen.

Dat is natuurlijk goed nieuws voor werknemers maar voor bedrijven kan een onrustige periode aanbreken. Personeel dat vandaag nog loyaal aan de slag gaat kan morgen al weer op sollicitatiegesprek gaan voor een beter aanbod. Naast een hoger salaris kiezen ook steeds meer mensen voor een bepaalde verhouding tussen werk en privé. Als werk beter te combineren is met het privéleven van mensen dat kan dat een reden zijn om over te stappen. Dit noemt arbeidsmarktanalist Bart van Krimpen van uitzendbureau Randstad echt een trendbreuk. Hij benadrukt dat met name op het mbo-niveau sprake is van een toename aan vacatures. Bij Technicum uitzendbureau is dit uiteraard ook al heel lang bekend. Veel technische uitvoerende functies blijven lang vacant. Gelukkig heeft Technicum een compleet opleidingstraject speciaal laten ontwikkelen om de mensen te helpen die geen ervaring in de techniek hebben toch startklaar te maken voor een technische loopbaan. Zodoende hoopt Technicum een steentje bij te dragen aan het oplossen van het tekort aan technisch personeel op de arbeidsmarkt.