Ongeveer twintig procent Nederlandse werknemers wisselde van baan in 2022

Het afgelopen jaar zijn ongeveer anderhalf miljoen werknemers van baan gewisseld. Dat is omgerekend een op de vijf werknemers in Nederland. De krapte op de arbeidsmarkt zou er voor hebben gezorgd dat werknemers in Nederland vaker bereid zijn om te wisselen van werkgever. De afgelopen jaren is al duidelijk geworden dat veel Nederlandse werknemers bereid zijn om van baan te wisselen als ze geconfronteerd worden met een goed aanbod. Tijdens de coronapandemie is er echter een hoop veranderd in Nederland. Ook de arbeidsmarkt is door de pandemie veranderd. Normaal gesproken zou men juist behoefte hebben aan veiligheid en vastigheid in een crisisperiode maar de coronacrisis vormt daar wel een uitzondering op. Er was heel veel werk de afgelopen jaren en werknemers werden doormiddel van verschillende wervingsmethodes naar bedrijven toe aangetrokken. Het UWV geeft aan dat er nog steeds veel vacatures open staan in Nederland. Een groot aantal vacatures wordt echter moeilijk ingevuld. Het wisselen van werkgever wordt makkelijker op een krappe arbeidsmarkt volgens het UWV.

Van baan wisselen

Werknemers zouden in die omstandigheden sneller van baan wisselen. Als reden noemt het UWV dat er minder risico’s zijn voor werknemers als er veel vacatures beschikbaar zijn. Wanneer een overstap naar een andere baan toch minder gunstig uitpakt kunnen werknemers vaak in korte tijd al een andere baan vinden. Daarnaast zorgt een krappe arbeidsmarkt er vaak ook voor dat werknemers bij het overstappen naar een andere werkgever vaak betere arbeidsvoorwaarden krijgen. Een hogere functie, meer specialisatie of een hoger loon is gebruikelijk. Ook een auto van de zaak, mobiele telefoon of andere materialen zijn onderwerp in de onderhandeling. Door de hoge inflatie lijken veel werknemers vooral naar de financiële kant van de functie te kijken. Daarom vormt een hoger salaris vaak een reden om een overstap te maken. De afgelopen tien jaar zijn werknemers in Nederland steeds vaker gewisseld van baan. Daar waar de overheid zich fel verzet tegen flexibele arbeid lijken steeds meer werknemers juist wel bereid om te wisselen van werkgever of opdrachtgever. De hang naar een vast contract is daarom niet meer zo belangrijk. Een vast contract is eigenlijk voor veel werknemers alleen maar van belang voor het afsluiten van een hypotheek of andere lening. Wisselen van werkgever wordt veel gewoner in Nederland.