Leven Lang Ontwikkelen-programma (LLO) moet balans herstellen op arbeidsmarkt vanaf 2020

Het nieuwe Leven Lang Ontwikkelen-programma (LLO) moet volgens het kabinet oplossingen bieden voor de krappe arbeidsmarkt en de werkloosheid. Bovendien moet LLO er voor zorgen dat werknemers en werkzoekenden zich blijven ontwikkelen zodat ze over de gewenste kennis beschikken die nodig is om als werknemer een bijdrage te leveren aan de kenniseconomie. Vooral in de … Read more