Voldoende gasvoorraden voor Nederland in 2022 volgens Consumentenbond

De Consumentenbond komt op voor belangen van Nederlandse consumenten. Juist nu de prijzen oplopen is het belangrijk dat niet alleen gekeken wordt naar de belangen van bedrijven en overheden maar ook naar de belangen van consumenten. Door de oplopende prijzen komt de koopkracht van consumenten steeds verder onder druk te staan. Normaal gesproken zorgt dat er voor dat met name minder luxe producten worden gekocht en dat mensen meer gaan sparen. Echter is dat in 2022 lastig omdat met name voor voedsel en energie meer geld betaald moet worden. Kortom voor producten die men echt nodig heeft en waar me weinig op kan bezuinigen.

Nu de oorlog tussen Rusland en Oekraïne is losgebarsten zijn veel mensen bang dat de energieprijzen nog verder op zullen lopen. Dat is gedeeltelijk ook gebeurd. Rusland is een grote gasproducent maar levert verhoudingsgewijs weinig aardgas aan Nederland. Volgens de Consumentenbond wordt ongeveer 15 procent van het aardgas dat in Nederland verbruikt wordt geleverd door Rusland. Dat is dus maar een klein percentage. Daarnaast is het aardgas uit Rusland vooral bedoelt voor grootverbruikers. Hierbij kun je denken aan bedrijven in de industrie. Het is onduidelijk hoeveel aardgas uit Rusland daadwerkelijk voor Nederlandse woningen wordt gebruikt. Dat is momenteel echter ook niet echt een punt om bij stil te staan. Het belangrijkste voordeel is dat de zomer er aan komt en er in ieder geval minder aardgas wordt gebruikt. Bovendien zijn er nog grote gasvoorraden aanwezig om Nederlandse woningen te voorzien. We hoeven daarom niet bang te zijn dat we in Nederland zonder aardgas komen te zitten.