VEH: huishoudens betalen teveel watersysteemheffing in 2019

Volgens de Vereniging Eigen Huis (VEH) betalen veel huishoudens onterecht te veel geld voor watersysteemheffing van waterschappen. Huishoudens zoude voor ongeveer 80 procent van deze heffing opdraaien. Dat is volgens de belangenvereniging onevenredig veel ten opzichte van het bedrijfsleven. Het huidige belastingstelsel op de waterschappen benadeelt burgers dus die een steeds groter deel van de waterschappen moeten betalen.

De hoogte van de watersysteemheffing is verbonden aan de WOZ-waarde van woningen die zowel bedrijven als particulieren in bezit hebben. Als de waarde van woningen sneller stijgt ten opzichte van de waarde van bedrijfsgebouwen dan gaan huishoudens dus meer geld betalen. De balans tussen de bedragen die bedrijven betalen en burgers betalen aan watersysteemheffing is zoek. Verder hebben huishoudens en hun belangenverenigingen geen invloed op waterschapsbesturen.

Over het algemeen zitten in deze besturen vertegenwoordigers van bedrijven maar ook natuurbeheerders en agrariërs. Het ontbreken van de invloed van huishoudens in de waterschappen zorgt er voor dat er nauwelijks weerstand in besturen ontstaat tegen de huidige ontwikkeling. De WOZ-waarde steeg tussen 2017 en 2019 gemiddeld met 17,5 procent. Daarentegen steeg de WOZ-waarde van bedrijfspanden in die gemiddeld met 1 procent. Dit verschil kan in 2020 nog verder oplopen naar inschatting van de VEH. Daarom zouden huishoudens in de toekomst nog meer moeten betalen aan watersysteemheffing. De VEH wil dat deze ontwikkeling stopt omdat deze negatief en oneerlijk is voor huishoudens.