Trump dreigt importheffing op Europese auto’s in te voeren vanaf 2018

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vorige week bekend gemaakt dat hij waarschijnlijk importheffingen zal doorvoeren op staal en aluminium dat buiten Amerika is geproduceerd. Er ontstonden in de wereld meteen een aantal tegenreacties. Zo werd er vanuit de Europese Unie met bezorgdheid gereageerd. Er zijn in Europa verschillende staalproducenten en aluminiumproducenten die hun producten verkopen aan Amerikaanse afnemers. Deze producenten zijn bang dat Amerikaanse bedrijven hun marktaandeel in Amerika gaan overnemen.

Maatregelen van de EU
De Europese Unie wil geen handelsoorlog met Amerika maar overweegt toch om tegenmaatregelen te nemen. Nog voor de eventuele tegenmaatregelen van Europa werden geformuleerd kwam de Amerikaanse president al met een reactie. Amerika zou volgens hem bereid zijn om aanvullende maatregelen te nemen als de Europese Unie er voor zorgt dat Amerikaans bedrijven nog hogere importheffingen zou moeten betalen. Trump had het over de “toch al enorme importheffingen” en over “barrières voor Amerikaanse bedrijven die daar zaken doen”.

Invoerheffingen op Europese auto’s
Wanneer de EU haar importheffingen verhoogd of meer barrières zal creëren voor Amerikaanse bedrijven zou de Amerikaanse president invoerheffingen willen invoeren op Europese auto’s. In een Twitter-bericht gaf de Amerikaanse president aan: “Dan komen we simpelweg met een invoerheffing op hun auto’s, die nu vrijelijk de VS inkomen”. Deze tegenreactie maakt duidelijk dat de Amerikaanse president bereid is om verregaande maatregelen te nemen.

Handelsoorlog?
De kans dat er een wereldwijde handelsoorlog uitbreekt is aanwezig. De maatregelen van Trump zorgen voor boze reacties. Europa en China reageerden al boos en verontwaardigd maar ook in Amerika is er weerstand. De Amerikaanse staalindustrie is lang niet in staat om aan de binnenlandse vraag te voldoen. Dat betekend dat veel Amerikaanse bedrijven alsnog buitenlands staal en aluminium moeten aanschaffen tegen hoge importtarieven. Dat maakt de Amerikaanse industrie ook ongerust. Voor de auto-industrie wordt bijvoorbeeld veel staal en aluminium geïmporteerd uit Europa en China. De producten uit die landen zouden door de voorgenomen importheffingen nog duurder worden. Dat betekend ook dat de productie van Amerikaanse auto’s duurder wordt en dat is weer nadelig voor de Amerikaanse auto-industrie.