Technischwerken.nl actief op de technische arbeidsmarkt in mei 2020

De arbeidsmarkt in de techniek is turbulent in 2020. Er zijn veel mensen in beweging op deze arbeidsmarkt. Met name de flexibele krachten zoals uitzendkrachten en zzp’ers zijn op de technische arbeidsmarkt in beweging. Dat komt omdat de eerste klappen in de economie worden opgevangen door flexibel personeel. In een arbeidsmarkt die volop in beweging is vormt informatie en kennis een belangrijk baken. Technischwerken.nl probeert haar volgers zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen die van belang zijn voor de techniek en iedereen die in deze sector actief is.

Opleiding en ontwikkeling

Dat zijn dus zowel werkgevers als werknemers maar ook opleidingsinstituten. Vanuit al deze invalshoeken komt informatie binnen en wordt informatie gedeeld. Als er bijvoorbeeld veel vacatures open staan voor onderhoudsmonteurs dan is dat een belangrijke informatiebron maar ook een belangrijke ontwikkeling waarmee werkzoekenden maar ook toekomstige leerlingen aan de slag kunnen. Is er weinig vraag naar bijvoorbeeld lassers dan zullen uitzendbureaus meer zoekacties moeten uitvoeren om hun flexibele lassers aan een baan te helpen.

Beroepsachtergrond

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt komen bij Technischwerken.nl binnen via bedrijven in de markt. Ook uitzendkrachten geven vaak tips over vacatures en ontwikkelingen. Als uitzendkrachten met een bepaalde beroepsachtergrond beschikbaar komen is dat een ontwikkeling die zelfs een tendens kan vormen. Sommige tendensen zijn het vermelden waard. Als er structureel minder behoefte is aan een bepaalde opleidingsachtergrond dan kunnen mensen daar rekening mee houden als ze zich oriënteren op een opleiding of op een sollicitatie op de arbeidsmarkt.

Input

Op die manier vormen informatie en ontwikkelingen input voor veel mensen die op internet actief zijn. Technischwerken.nl zal ook tijdens de coronacrisis actief informatie blijven publiceren op internet. Heb je zelf ook informatie en ontwikkelingen die je graag wilt delen op internet dan kun je altijd een reactie sturen via het contactformulier naar de beheerders van TechnischWerken.nl. Ook persberichten kunnen worden ingediend.