Techniek belangrijke sector ook tijdens de coronacrisis in 2020

De techniek is een belangrijke sector voor Nederland. Tijdens de coronacrisis lijkt vooral veel aandacht uit te gaan naar de zorg, het onderwijs en de horeca. Deze sectoren komen regelmatig in het nieuws maar men vergeet daarbij vaak de bouw en de techniek te noemen. Zonder de techniek kunnen ziekenhuizen niet goed draaien en zonder de bouw ontstaan er alleen maar meer problemen met betrekking tot het tekort aan woningen maar ook aan zorginstellingen. De techniek en bouw moeten meer aandacht krijgen omdat deze sectoren dat verdienen.

De komende tijd neemt de druk op de bouw en de techniek verder toe. In de media wordt wel geroepen over vergroening en verduurzaming maar welke sectoren moeten hierin de sleutelrol vervullen? Precies dat zijn de bouw en de techniek. De bouw moet duurzame woningen realiseren die goede isolatiewaardes hebben en de techniek moet er voor zorgen dat er duurzame verwarmingssystemen worden ontwikkeld en geïnstalleerd. Zonder de bouw en de techniek kunnen bedrijven ook niet groeien en niet verduurzamen.

Het wijzen op alleen deze sectoren is niet voldoende. Er zijn namelijk grote problemen met betrekking tot het invullen van vacatures. De bouw en de techniek hebben zelfs in de coronatijd nog te maken met grote tekorten aan ervaren personeel. Instromers zijn er wel. Denk hierbij aan BBL-ers maar ervaren bouwpersoneel en ervaren technisch personeel is schaars en daar moet wat aan veranderen. Het opleiden en inwerken van bouwvakkers en technici moet worden bevorderd. Dan kunnen in de toekomst meer vacatures voor ervaren technisch personeel worden ingevuld.