Tata Steel kan in 2050 CO2 neutraal proceren

Volgens directievoorzitter Theo Henrar kan het bedrijf Tata Steel in 2050 CO2 neutraal produceren. Dan moet het bedrijf wel de kans en de middelen krijgen om te innoveren. Tata Steel is in Nederland aanwezig als staalproducent. Het bedrijf heeft de voormalige hoogovens overgenomen. Omdat bij de productie van staal veel CO2 wordt uitgestoten zou een eventuele CO2 taks voor dit bedrijf grote gevolgen hebben.

Het bedrijf heeft berekeningen onder ogen gezien van een milieuonderzoeksbureau. “Als we inderdaad de Klavertaks zouden doorrekenen, dan zouden we 600 miljoen à 2 miljard euro aan belasting moeten betalen. Dat is meer dan ons verdienvermogen, dan zijn we technisch failliet.” Om deze reden is Tata Steel tegen het invoeren van een CO2 taks. Wel is het bedrijf voorstander voor het reduceren van de CO2 emissie. Onder de huidige druk wordt het echter lastig om aan de doelstellingen te voldoen.

Als Tata Steel zou moeten verdwijnen uit Nederland omdat ze hier niet aan de doelstellingen kan voldoen is er slechts sprake van het verplaatsen van het probleem. Dan zou de staalproducent in het buitenland verder gaan produceren onder de daar geldende CO2 normen die over het algemeen veel minder streng zijn dan de Nederlandse CO2 normen.