Staalfabrikant Tata Steel Nederland wil in 2045 klimaatneutraal zijn

Op dit moment is staalproducent Tata Steel een van de grootste uitstoters van ons land. Het bedrijf heeft echter de ambitie om in 2045 klimaatneutraal te zijn. Doormiddel van een intentieverklaring heeft het bedrijf dit bekend gemaakt. Afgelopen vrijdag heeft Tata Steel een intentieverklaring getekend samen met de provincie Noord-Holland en twee ministeries. De staalproducent stond de afgelopen tijd onder druk om meer te doen op het gebied van verduurzaming. Doormiddel van de intentieverklaring wil het bedrijf haar doelen op dit gebied verduidelijken. De intentieverklaring van het bedrijf is echter niet bindend. Wel wordt door deze verklaring haar richting verduidelijkt. Uiteindelijk moet de verklaring leiden tot een aanzienlijke reductie van de CO2 emissie van het staalproductiebedrijf.

Dat is ook wel nodig want in 2020 heeft Tatasteel in totaal 5,7 miljoen ton aan CO2 uitgestoten volgens de Nederlandse Emissieautoriteit. Dat maakt Tatasteel een van de grootste CO2 uitstoters van heel Nederland. Daarnaast heeft het bedrijf ook te maken gehad met klachten van omwonenden die klagen over gezondheidsproblemen. Er zouden kleine stofdeeltjes door de fabriek worden uitgestoten die de omwonenden aantreffen op hun woningen en andere materialen die buiten staan. Bovendien werd er kort geleden nog de kankerverwekkende stof chroom-6 in het grondwater van het Tata Steel-terrein in IJmuiden gevonden. Doormiddel van verschillende stappen wordt Tatasteel verduurzaamd. Zo wil het bedrijf volgens haar intentieverklaring 2030 in totaal 5 megaton minder CO2 uit gaan stoten. De daarop volgende stap is om in 2045 klimaatneutraal te zijn.