Spaaroverschot in 2019 vooral door MKB

Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) is er in Nederland sprake van een zogenaamd spaaroverschot. Dat betekent dat er verhoudingsgewijs veel gespaard wordt en te weinig geld in de economie wordt gebracht. Meestal denkt men bij het woord sparen vooral aan consumenten. Uit de berichtgeving vanuit de DNB komt echter naar voren dat er veel spaargeld aanwezig is bij mkb-ondernemers in Nederland. Volgens DNB komt dat omdat mkb’ers slechts 30 procent van de winst uitkeren. Deze bedrijven laten daardoor in verhouding tot andere bedrijven veel geld op de bank laten staan. Een groot deel van de spaaroverschotten komt niet van multinationals. Dit werd wel zo ingeschat door verschillende analisten maar in de praktijk blijkt een groot deel van de grote spaaroverschotten vooral door het mkb te zijn opgebouwd.

Multinationals keren gemiddeld ongeveer 53 procent van hun winst uit. Bij de ondernemingen die onder het mkb vallen ligt dit percentage aanzienlijk lager. Het is duidelijk dat bedrijven in het mkb waarde hechten aan spaargeld. Daar zijn echter verschillende redenen voor. Dit kan te maken hebben met een fiscale reden maar ook met een financiële zekerheid. Mkb ondernemers merken dat de vraag vanuit de markt heel wisselend is en ook de wet en regelgeving heeft invloed op de financiële zekerheid van ondernemers in het mkb. De politieke spanningen wereldwijd zorgen er voor dat mkb-ers die een groot wereldwijd afzetgebied hebben ook bepaalde veiligheidsmarges inbouwen. Extra spaargeld is dan geen overbodige luxe.