Piepkleine prijsstijging woningmarkt in juli 2023 ten opzichte van juni

De woningmarkt heeft een kleine prijsstijging doorgemaakt in juli dit jaar. Gemiddeld werd de prijs van een koopwoning een half procent hoger ten opzichte van de maand juni. In die maand was er ook al een kleine prijsstijging op de woningmarkt geconstateerd. Voor de maand juni daalden de prijzen op de woningmarkt echter. De berichten over de woningmarkt werden maandag bekend gemaakt door het Kadaster en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Als men echter de ontwikkelingen in de woningprijs gaat vergelijken met vorig jaar dan is er wel sprake van een duidelijke daling. Deze daling komt uit op 5,5 procent in juli. Ook in juni was er sprake van een lagere gemiddelde woningprijs in vergelijking tot dezelfde maand een jaar geleden. Ten opzichte van vorig jaar is er dus duidelijk sprake van een daling op de woningmarkt.

Dit staat in schril contrast met de jaren 2021 en 2022. In die jaren werden er forse stijgingen genoteerd in de woningprijzen. Er werden zelfs prijsstijgingen van ruim 20 procent genoteerd. Die tijd is inmiddels duidelijk voorbij. Aan het einde van de zomer van 2022 daalden de woningprijzen in Nederland. Deze ontwikkeling was het gevolg van de hypotheekrente die steeds verder ging stijgen. Daardoor werden woningen voor veel mensen lastig te financieren. Medio vorig jaar steeg de hypotheekrente naar 4 procent. Terwijl die rente aan het begin van vorig jaar nog op 1 tot 2 procent lag. Voor de hypotheekrentelast per maand moest men dus veel meer betalen. Geen wonder dat men minder kon bieden voor een woning. Dat had uiteraard een effect op de woningprijzen in Nederland.