Palladium duurder dan goud in 2020

De prijs van palladium is de afgelopen tijd aanzienlijk omhooggeschoten. Dat komt door de marktwerking. Er is steeds meer vraag naar palladium. Dit edelmetaal wordt onder andere gebruikt in katalysatoren. Door de toenemende vraag naar hybride auto’s is er ook sprake van een toenemende vraag naar palladium. Door wetswijzigingen en milieu-eisen in verschillende landen wordt hybride rijden populairder. De opmars van elektrische auto vormt echter wel een bedreiging in de vraag naar palladium. Veel overheden en organisaties zien hybridevoertuigen als een tussenoplossing. Uiteindelijk zal men geheel moeten overstappen op volledig elektrisch aangedreven auto’s. Als dat gebeurd wordt palladium veel minder belangrijk voor de auto-industrie. Een elektrische auto heeft namelijk geen uitlaatgassen en dus ook geen katalysator nodig.

Katalysator
Een katalysator wordt geplaatst in auto’s met een verbrandingsmotor. Ook hybrideauto’s hebben een katalysator. Deze auto’s hebben twee energiebronnen namelijk elektriciteit en fossiele brandstof. Daardoor is een katalysator nog wel nodig. De katalysator is een systeem waardoor de uitlaatgassen schoner of op zijn minst minder schadelijk worden voor het milieu. In een katalysator vind een chemische reactie plaats. Tijdens deze chemische reactie dient het edelmetaal als geleider. Het edelmetaal in een katalysator kan palladium zijn of platina. De strenge milieueisen zorgen er voor dat de uitstoot van schadelijke stoffen verder omlaag moet. Katalysatoren van auto’s met een verbrandingsmotor worden steeds beter. Dat betekent ook dat de vraag naar edelmetaal palladium toeneemt. Ook in landen zoals China worden milieu-eisen strenger. Dergelijke landen hebben een enorme invloed op de markt. Naast hybridevoertuigen wordt palladium ook gebruikt in benzinevoertuigen.

Het aanbod van palladium valt echter tegen. Daardoor is er sprake van onbalans tussen vraag en aanbod. Dat heeft een opdrijvende werking in de markt. De prijzen schieten omhoog. Dat is vooral goed voor Rusland en Zuid-Afrika. Uit deze gebieden komt ongeveer 80 procent van al het palladium in de markt. Ten opzichte van goud is er van palladium veel minder voorraad.