Onderzoeksbureau CE Delft: elektrische auto’s zijn rendabeler dan waterstof auto’s

De afgelopen tijd worden elektrische auto’s en auto’s die op waterstof rijden regelmatig met elkaar vergeleken. De vraag die dan vooral gesteld wordt is: welke auto is rendabeler en duurzamer voor het milieu en de portemonnee. Onderzoeksbureau CE Delft heeft ook onderzoek gedaan op dit gebied. Het onderzoeksbureau heeft de duurzaamheidsscore van drie auto’s in dezelfde gebruiksklasse, met een verschillende energiebron met elkaar vergeleken. De auto’s hadden de brandstoffen waterstof, benzine en elektriciteit.

Volgens het onderzoeksbureau biedt de waterstofauto in 2020 weinig milieuwinst. Ook voor de toekomst scoort de waterstofauto niet heel best. De elektrische auto zou ook volgens de standaards van 2030 het beste scoren. Er zijn verschillende discussies over welk autotype het meest (of minst) duurzaam is. Fossiele brandstoffen behoren tot de vervuilende energiebronnen voor auto’s. Daarom scoren diesels en benzineauto’s op dit gebied heel slecht. Elektrische auto’s scoren echter nog steeds goed. Waterstof wordt ook genoemd als belangrijk alternatief.

Maar waterstof is niet bepaald een effectieve oplossing. Waterstof kan namelijk uit aardgas en uit water worden geproduceerd. Bij de productie van waterstof uit aardgas kan men niet spreken van een duurzaam proces. Voor de productie van waterstof uit aardgas moet echter veel elektrische energie worden verbruikt. Dat komt de duurzaamheid niet ten goede. Veel elektriciteit komt nog uit kolencentrales. Dat maakt het proces niet rendabeler voor het milieu.