Nieuwe baan was belangrijkste reden voor ontslag in 2023

De meeste werknemers die in 2023 waren gestopt met hun werk deden dat op eigen initiatief. De belangrijkste reden om te stoppen met een baan was een nieuwe functie bij een andere werkgever. Daarnaast vonden veel mensen die ontslagen waren binnen drie maanden weer een baan. Naast het vinden van een andere baan is ook studie of een opleiding een belangrijke reden geweest om te stoppen. Op de derde plek kwam het beëindigen van een tijdelijk contract. Verder zijn er ook nog mensen die om andere redenen zijn gestopt met hun baan. Hierbij kun je denken aan familieredenen zoals zorg voor familieleden.

Ook pensioen maar ook ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn redenen geweest om te stoppen met werken. Het is opvallend dat bijna zestig procent van alle werknemers die in 2023 ontslag namen binnen drie maanden weer een baan hadden. Met name de werknemers die zelf gekozen hadden voor ontslag vonden snel weer een baan. Ongeveer zeventig procent van deze groep had binnen een paar maanden weer een nieuwe aanstelling. Personeelsleden die echter door de werkgever werden ontslagen kregen over het algemeen minder snel een baan. De mensen die tot deze groep behoren moesten langer zoeken naar werk. Ongeveer de helft van deze mensen had drie maanden na het ontslag geen nieuwe baan.