Meer koopwoningen in de verhuur in 2019

In Nederland komen steeds meer koopwoningen in de verhuur. Er is sprake van een toenemend aantal woningen dat door de huidige woningeigenaren wordt verhuurd op de woningmarkt. Dit bericht werd maandag 8 juli 2019 bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De ontwikkeling is volgens het CBS de afgelopen jaren merkbaar geweest op de woningmarkt. In het jaar 2017 werden ongeveer 100.000 voormalige koopwoningen die geen eigendom waren van woningcorporaties ter beschikking gesteld voor verhuur. Daarnaast werden slechts 73.000 voormalige huurwoningen verkocht en als koopwoning betrokken. Een aantal jaren daarvoor, in 2014, werden nog ongeveer 62.000 voormalige koopwoningen te huur aangeboden.

Dat aantal was ongeveer net zo groot als het aantal huurwoningen dat te koop werd gezet. Woningeigenaren die een huurwoning verkopen zijn over het algemeen ouder. Ruim de helft van de eigenaren met een particuliere huurwoning is ouder dan 45 jaar. Daarnaast werden vooral dertigers en veertigers de nieuwe eigenaren van de huurwoningen die te koop werden gezet. In deze leeftijdsgroepen is de vraag naar koopwoningen in Nederland erg groot. Het valt op dat koopwoningen in grote steden vooral worden opgekocht om deze vervolgens te verhuren. Koopwoningen in bijvoorbeeld Amsterdam worden aangeschaft door mensen die niet eens in de stad (willen) wonen en worden vervolgens verhuurd. Amsterdam vind deze ontwikkeling zeer ongewenst omdat het aanbod aan koopwoningen wordt beperkt en omdat er huurwoningen op de markt komen tegen hoge huurprijzen.