Kadaster: woningprijzen in derde kwartaal 2022 gedaald door stijgende hypotheekrente

Langzaam maar zeker wordt duidelijk dat de woningmarkt een omslag doormaakt. De hypotheekrente neemt toe en dat heeft een effect op de koopbereidheid en koopmogelijkheden van consumenten op de woningmarkt. De woningprijsindex van het Kadaster en het Centraal Bureau voor de Statistiek daalde in de maand september met 1 procent ten opzichte van de maand augustus. De index van het Kadaster en CBS wordt ook wel de PBK-index genoemd en liet een maand eerder ook al een daling zien. Volgens het Kadaster zijn de dalingen een bewijs dat de sterke stijging van de woningprijzen op de woningmarkt hun einde hebben behaald. De afkoeling van de woningmarkt is ook in de grote Nederlandse steden te merken.

Dit komt ook naar voren uit cijfers van het derde kwartaal van 2022. Het is echter nog niet duidelijk hoe hard de woningmarkt zal omdraaien. De woningprijzen nemen af en er is sprake van een sterke inflatie. Daarnaast is er ook een verhoging in de hypotheekrente te verwachten. Als al deze aspecten op een bepaalde manier samen komen dan zal de woningmarkt de komende tijd te maken krijgen met nog sterkere prijsdalingen. De stijgingen in de woningprijzen zijn ten opzichte van vorig jaar nog niet voorbij. Zo waren woningprijzen in september 2022 nog altijd 9 procent hoger dan een jaar geleden. Echter lagen de prijzen van woningen aan het begin van 2022 nog ongeveer 22 procent hoger ten opzichte van het begin van 2021.