Europa wil versneld van Russisch aardgas af vanaf 2022

De Europese Commissie wil de import van gas uit Rusland in 2023 sneller afbouwen. Het komende jaar moet de import van aardgas uit Rusland al met tweederde worden verlegd. De jaren die daarna komen zou de import verder moeten worden afgebouwd. Dit bericht werd dinsdag 8 maart 2022 bekend gemaakt door de Europese Commissie doormiddel van een plan. De Europese regering is met name gericht op het aanleggen van nieuwe gasreserves waaruit de komende tijd aardgas geput kan worden. Verder moet ook gekeken worden naar de opslag van duurzame energie. Die opslag moet effectiever plaatsvinden.

Andere gasleveranciers

In 2030 moet de afhankelijkheid van Europa van Russisch aardgas aanzienlijk verminderd zijn aldus de Europese Commissie. Daarnaast wordt ook naar andere oplossingen gekeken. Zo wordt er gekeken naar de levering van aardgas in vloeibare vorm uit andere landen. Dit wordt ook wel lng genoemd en kan bijvoorbeeld via grote vrachtschepen worden vervoerd. Er zou meer lng worden gehaald uit de Verenigde Staten en Qatar. Naast lng zijn er ook andere oplossingen te bedenken. Hierbij wordt onder andere gekeken naar waterstof en biogas. Door deze gassen te gebruiken wordt verduurzaamd en wordt Europa ook minder afhankelijk van aardgas. Het is echter technisch nog niet mogelijk om alle centrale verwarmingssystemen aan te sluiten op waterstof.

Verschillende verwarmingssystemen

Daarvoor moeten de huidige aardgasgestookte centrale verwarmingssystemen worden vervangen door waterstofketels. Daarvoor zijn te weinig waterstofketels beschikbaar. Bovendien moet het aardgasnetwerk ook worden omgezet in een waterstofnetwerk. Dat kost tijd en veel geld. De haalbaarheid van dergelijke omvangrijke projecten moet eerst goed worden onderzocht voordat dergelijke stappen worden genomen.