Eurogrit leverde asbesthoudend staalgrit aan onderhoudsbedrijven en staalgritstralers

Het bedrijf Eurogrit is door de rechtbank in Rotterdam aansprakelijk gesteld voor de schade die enkele onderhoudsbedrijven hebben opgelopen omdat ze gebruik hebben gemaakt van straalgrit dat vervuild was met asbest en door het bedrijf werd geleverd. Er zijn verschillende onderhoudsbedrijven die staalgrit hebben gebruikt dat asbesthoudend was. Brancheorganisatie OnderhoudNL heeft aangegeven dat de uitspraak van de rechter er voor zorgt dat er mogelijk een massaclaim wordt ingediend door de gedupeerde onderhoudsbedrijven. De totale schade van de bedrijven wordt op een totaalbedrag geraamd van 200 tot 250 miljoen euro.

Asbest in staalgrit
Het bedrijf Eurogrit is een fabrikant van straalgrit. Staalgrit is in feite een samenstelling van kleine metalen korreltjes. Deze korreltjes worden ook wel grit genoemd en worden onder andere gebruikt om roest en verfresten van metaal en andere objecten af te stralen. Het bedrijf moet er echter wel voor zorgen dat het staalgrit veilig gebruikt kan worden. Daarom moet het staalgrit vrij zijn van asbestdeeltjes. Asbest is namelijk gevaarlijk wanneer deeltjes daarvan worden ingeademd. Tijdens het stralen met staalgrit zouden kleine deeltjes van het staalgrit vrij kunnen komen in de atmosfeer en dat levert gevaarlijke situaties op. Als de asbestdeeltjes in de longen komen van mensen en dieren kunnen ze zich vasthechten en kan op den duur longkanker ontstaan. De bedrijven die getroffen zijn door deze situatie hebben hoge kosten moeten maken om maatregelen te nemen.

OnderhoudNL
De organisatie OnderhoudNL is een branchevereniging van ongeveer tweeduizend onderhoudsbedrijven die vastgoed onderhouden. Verschillende getroffen bedrijven hebben zich aangesloten bij de plannen van OnderhoudNL om een massaclaim in te dienen. Deze claim wordt gestuurd vanuit de branchevereniging OnderhoudNL en komt naar verwachting in oktober voor de rechter. Er zijn echter al twee bedrijven die bij OnderhoudNL zijn aangesloten die vooruitlopend op de massaclaim al een kort geding tegen Eurogrit hebben aangespannen. De doelstelling hiervan is om een voorschot op de schadevergoeding te krijgen. Dit voorschot is belangrijk omdat deze twee bedrijven door de kwestie in financiële problemen zijn geraakt. Die voorschotten van enkele tonnen per bedrijf zijn inmiddels al toegewezen.