Eind 2022 meer vacatures dan werklozen in Nederland

Als je naar het afgelopen jaar kijkt dan zijn er veel opvallende ontwikkelingen te noemen. De inflatie en de oplopende rente zijn belangrijke ontwikkelingen geweest evenals het dalen van het consumentenvertrouwen en de afnam van de koopbereidheid. Haaks op deze ontwikkelingen staan eigenlijk de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt is krap. Dat betekent dat er meer vraag is naar personeel dan aanbod. Voor werkzoekenden is daarom veel keuze. Er staan namelijk meer vacatures open dan dat er werkzoekenden zijn in Nederland.

Verschillende sectoren hebben een opvallend groot tekort aan personeel. Hierbij kun je denken aan de technische sector waar installatiemonteurs, elektromonteurs, lassers, mechatronicamonteurs en machinebouwers worden gevraagd. Bedrijven hebben inmiddels hun eisen in vacatures bijgesteld. De vraag naar ervaren personeel is er nog steeds maar men is er achter gekomen dat er geen ervaren personeel beschikbaar is. Daarom kunnen ook minder ervaren sollicitanten in aanmerking komen voor vacatures in bijvoorbeeld de techniek. Doormiddel van inwerktrajecten, BBL programma’s en maatwerk oplossingen kunnen ook onervaren krachten toch instromen in technische functies.

Niet alleen bedrijven zijn op dit gebied actief bezig met het ontwikkelen van vakkrachten. Ook uitzendbureaus zoals Technicum houden zich bezig met het ontwikkelen van technisch personeel voor de toekomst. Hierbij kun je denken aan het Technicum ONE programma wat specifiek is ontwikkelt voor bepaalde technische instromers. Meer informatie over dit opleidingsprogramma tref je aan via de knop Technicum BBL. Deze knop tref je aan in de menubalk.