DNB president wil dat woningbezit minder aantrekkelijk wordt vanaf 2019

Volgens de president van de Nederlandsche Bank (DNB) zouden Europese overheden eigenwoningbezit minder aantrekkelijk moeten maken. Klaas Knot, de huidige president van De Nederlandsche Bank (DNB), heeft dit genoemd in een speech in Litouwen. Volgens de president bevorderen de huidige belastingsystemen “hogere schulden of investeringen in huizen boven andere investeringen”. Vanwege dit beleid is de invloed van de woningmarkt op de financiële en macro-economische stabiliteit aanzienlijk groot. Knot had het in zijn betoog over een “volatiele” huizenmarkt. Het woord volatiel maakt duidelijk dat de woningmarkt door de DNB als een markt wordt beschouwd met schommelingen. De waarde van woningen is niet stabiel en dat zorgt voor risico’s. Het is volgens DNB niet goed dat mensen een grote schuld gaan nemen in woningen als de waarde daarvan zo onstabiel is.

Woningbezit zou daarom volgens Knot door overheden “neutraal” moeten worden benaderd. De president van DNB heeft zich in het verleden wel vaker negatief uitgesproken over de maatregelen die eigenwoningbezit stimuleren. De hypotheekrenteaftrek zou volgens Knot moeten worden beperkt. Ook wil hij dat de zogeheten loan-to-value (LTV) limiet wordt beperkt. De LTV is het maximale percentage van de woningwaarde waarop een hypotheek mag worden afgesloten. In het verleden was dit 110 procent van de woningwaarde en dit is inmiddels verlaagd naar 100 procent. De komende tijd zou de LTV verder verlaagd moeten worden aldus Knot. In de meeste landen ligt de LTV-limiet veel lager. Dat zou beter zijn voor het beperken van de schuldenlast van de inwoners in Nederland.