Brancheorganisatie Bouwend Nederland schoolt financieel personeel om tot bouwvakkers in 2019

De bouwsector heeft extra personeel nodig de komende tijd. Vanaf 2019 zou de bouwsector nog ongeveer 60.000 bouwvakkers nodig hebben om de werkdruk in de bouw op te vangen. Zoveel bouwvakkers zijn er op de arbeidsmarkt niet beschikbaar. Daarom wordt gekeken naar oplossingen waardoor de bouwsector de huidige drukte kan oplossen maar ook voor de komende jaren voldoende personeel capaciteit heeft om de uitdagingen in de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Er moet daarom personeel worden omgeschoold en bijgeschoold zodat dit geschikt wordt voor functies in de bouw. Brancheorganisatie Bouwend Nederland werft sinds kort werknemers uit de financiële sector.

In de financiële sector verdwijnen veel banen vanwege fintech oplossingen en automatisering. Veel werk wordt overgenomen door computers en software. Daarom ontstaan er ontslagen in de financiële dienstverlening. Het personeel dat uit deze sector komt is vaak gedreven en gediciplineerd. Door de juiste ondersteuning vanuit het bedrijfsleven, opleidingsinstituten en zelfs technische uitzendbureaus kunnen ook mensen met een financiële, administratieve baan ontwikkelt worden tot vakkrachten in de bouw. Daarvoor worden BBL opleidingen ingezet maar op cursussen zoals VCA basis en VCA vol. Door deze opleidingen kunnen mensen zonder bouwachtergrond instromen in een startersfunctie in de bouw.